20.9.2018

Měřicí zpráva

Testování efektivity ošetření svalově-kosterního aparátu pomůckou Flossband, technikou Easyflossing proběhlo v celém rozsahu v daném termínu. Dále budou popsány výsledky jednotlivých měření s přístroji.

Zprávy a výsledky měření

  1. Mobee med – vyšetření rozsahu pohybu v kloubech
  2. Měření obvodů segmentu – měření velikosti otoku
  3. Handsgrip – Vyšetření izometrické síly stisku ruky
  4. Termokamera
  5. Tensiomyograf (TMG)

Celkovým výstupem jsou ukazatele na další možnosti výzkumu. Dle pozitivně naměřených výsledků, téměř u všech testovaných parametrů, se vyjadřujeme spíše k doporučení a efektivnímu využití k aplikaci nové pomůcky v praxi.

Probandi účastnící se výzkumu podepisovali informovaný souhlas.